Практики

Белгия

Постановление за условията за експлоатация на хотелските заведения

Нормативи за класиране на хотелските заведения

Постановление на Колегията на Комисията на френската общност

Постановление за безопасност в заведенията за подслон


Хърватия

Закон за туристическите сдружения и рекламирането на Хърватския туризъм

Закон за изменение и допълнение на Закона за членския внос на туристическите сдружения

Закон за членския внос на туристическите сдружения

Закон за такса "престой"


Австрия

Тиролски закон за туризма

Тиролски закон за такса "престой"


Сърбия

Правилник за категоризация и работа на обекти, отдавани под наем на туристи, пребиваващи на територията на Белград


Русия

Специализирани изисквания и препоръки към сградите и терените за изграждане на хотели, категория две и три звезди в град Москва

Архитектура и дизайн на хотел

Методически и практически аспекти в оценяването на качеството на услугите в хотелиерството и туризма

Съвременна инженерна хотелска инфраструктура

Специални изисквания към обслужването на туристите

Система за категоризация на хотелите и други средства за настаняване

Приложение, относно усъвършенстването на системата за подготовка на гидове-преводачи и екскурзоводи в град Морсква

Международни стандарти в сферата на хотелиерството. Изисквания на СТО. Особености на тяхното внедряване и поддържане

Строителни и инженерни стандарти и изисквания към хотелите