Българска стопанска камара

stopanska kamara

ЧЛЕН НА BUSINESSEUROPE

Визия

Постигане на свободно, справедливо и съпричастно общество, основано на култ към труда, образованието и културата на човешкия ресурс – основен двигател на прогреса.

Мисия

БСК е национално отговорен съюз на бизнеса, работещ за:

1. Създаване на условия за ускорен и устойчив растеж;

2. Прозрачно управление;

3. Стабилно законодателство, защитаващо принципи, а не целеполагащо;

4. Балансирана икономика, основана на знанието и носеща висока добавена стойност;

5. Равно третиране на собствеността;

6. Конкурентен пазар, в т.ч. на социални услуги;

7. Развитие на човешките ресурси и гъвкави индустриални отношения;

8. Съхраняване и развитие на българското производство;

9. Разширяване на икономическата свобода и поощряване на предприемачеството;

10. Ограничаване на административния натиск и участието на държавата в икономиката;

11. Справедливо и ускорено правораздаване;

12. Ограничаване на нормативната несигурност и честите промени на закони;

13. Създаване на съвременни модели за бизнес мрежи;

14. Защита на интересите на българските работодатели и предприемачи на местно и международно ниво.

БСК е обединител на юридически и физически лица, готови да работят за създаване на справедливо, съпричастно и свободно общество, в съответствие със следните ПРИНЦИПИ:

1. Ефективно използване и съхраняване на налични природни и човешки ресурси;

2. Спазване на законността и правилата за лоялна конкуренция;

3. Нулева толерантност към корупцията, търговията с влияние и неформалната икономика.

Цели

Глобална цел:

БСК – фактор за ускорено и устойчиво индустриално и социално развитие

Стратегически (дългосрочни) цели:

1. Ускорено доближаване на България до европейските икономически и социални достижения;

2. Устойчива и благоприятна бизнес среда;

3. Преодоляване на макроикономическите дисбаланси;

4. Реформирани обществени системи - образование, здравеопазване, социално и здравно осигуряване, правораздаване;

5. Реформиран и гъвкав пазар на труда;

6. Качествена и квалифицирана работна ръка;

7. Децентрализация и балансирано регионално развитие;

8. По-ефективно използване на поземления и геостратегически потенциал на страната;

9. Повишена енергийна ефективност, преход към нисковъглеродна икономика и усвояване на нови енергийни технологии;

10. Ефективно включване в международните индустриални, технологични, иновативни и пазарни вериги;

11. Ограничени възможности за одържавяване на обществен и частен ресурс;

12. Ограничена нормативна несигурност и чести промени в законодателството;

13. Обрат в негативните демографски и миграционни процеси.

Тактически (краткосрочни) цели:

1. Икономическо възстановяване и обрат в инвестиционната среда и трудовата заетост;

2. Контролиран изход от валутния борд и присъединяване към Еврозоната;

Регионални организации (на мястото на Браншови сдружения):

1. Стопанска камара – Стара Загора;

2. Регионална стопанска камара – Благоевград;

3. Стопанска асоциация – Пловдив;

4. Търговско-индустриална камара – Бургас;

5. Русенска стопанска камара и други.


Контакт:

Българска стопанска камара

София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: + 3592 932 09 11
Факс: + 3592 987 26 04
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web сайт: www.bia-bg.com